Opryskiwacz belkowy na przyczepie OPSh-24-18

Opryskiwacze

Opryskiwacz jest przeznaczony do chemicznej ochrony upraw polowych przed szkodnikami, chorobami i chwastami poprzez ciągłe rozpylanie pestycydów przez płyny robocze i wprowadzenie płynnych nawozów mineralnych typu CAS. Jest agregowany z ciągnikami (traktorami) klasy 1.4; 2 tony Opryskiwacz jest wyposażony w koła 9,5 x 42.