Zaprawiarka porcjowane PP-5

Zaprawiarki do nasion

Zaprawiarka przeznaczony do chemicznej ochrony roślin poprzez impregnację nasion roślin rolniczych roztworami wodnymi lub zawiesinami leków przy zużyciu wody nie większym niż 10 ml na 1 kg nasion zalecany do stosowania

Dane techniczne wytrawiacza podane są w poniższej:

Typ stacjonarny

Maksymalna ilość nasion w jednej porcji w przeliczeniu na pszenicę, kg 5 max

Czas przetwarzania, s od 5 do 600

Liczba rewolucji:

*rotor podczas czyszczenia, obr/min 300-500
*wirnik podczas czyszczenia, obr/min 1800
*rozpylacz tarczowy, obr/min 1250

Waga, kg 72

Zasilanie - z sieci AC, napięcie, V 220
Zapotrebowanie na moc kW 1,2

Wysokość załadunku nasion do pojemnika, mm 1250
Wysokość rozładunku nasion, mm 700

Wymiary gabarytowe, nie więcej niż (DxSxW), mm 850x550x1400