Kompleks przygotowania wstępnego nasion KPS-20

Zaprawiarki do nasion

Kompleks przeznaczony jest do ocyzsycyznia nasion roślin zbożowych za pomocą wodnych roztworów i zawiesin fungicydów z późniejszzm tarowaniem z ustaloną dokładnością, ewidencją i szyciem w worki.

Kompleks przeznaczony jest do oczyszczania nasion roślin zbożowych za pomocą wodnych roztworów i zawiesin fungicydów z późniejszą tary z ustaloną dokładnością i z uwzględnieniem pakowania w worki. Przyjmuje się, że nasiona mogą być załadowywane (oczyszczone i nieoczyszczone) bez pakowania w worki (na przykład: bezpośrednio do samochodu). Charakteryzuje się wysoką wydajnością, stosowaną na stacjach nasiennych, elewatorach i gospodarstwach rolnych.

Wydajność, t / h 10

Dozowanie limitów w workach, kg 5-50

Moc, kW 7,0

Wymiary całkowite, mm 4500х4000х8000

Waga, kg 3500