ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕЗІНФЕКЦІНОГО ОБЛАДНАННЯ У ЛЬВОВІ!

ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕЗІНФЕКЦІНОГО ОБЛАДНАННЯ У ЛЬВОВІ!

Дезінфекцiйне обладнання дiстає широкого застосування для проведення ветеринарно-санiтарних протиепiзоотичних i лiкувальних заходiв у вогнищах iнфекцiй. Однак обладнання, яке випускалось ранiше, фiзично спрацьоване i морально застарiле i не забезпечує виконання сучасних вимог.
Раніше в Українi дезінфекцiйнi установки не випускали.

Основнi технiчнi характеристики та конструктивнi параметри дезінфекцiйних установок були визначенi за результатами експериментальних дослiджень, проведених ТДВ “Львiвагромашпроект” у лабораторних i господарських умовах.
У результатi створено установки, призначенi для дезінфекцiї i санiтарної обробки тваринницьких примiщень i прилеглих до них територiй, скотобiйних пунктiв i майданчикiв, мiсць завантаження i вивантаження тварин на залiзничних станцiях i пристанях, територiй базарiв, торговельних майданчикiв, молоко- та м’ясопереробних пiдприємств, холодильникiв, залiзничних вагонiв i автомашин, якi перевозили тварин. Цi установки можуть бути використанi для дезінфекцiї зерносховищ, овочесховищ, побiлки примiщень i їх санiтарного промивання, обробки шкiрного покриву тварин проти ентопаразитiв, а також для хiмiчного захисту сiльськогосподарських культур у вiдкритому i закритому грунтi, миття сiльськогосподарської технiки.
В основу роботи установок покладено гiдравлiчний принцип розпилення дезінфiкуючих розчинiв. Випускаються установки двох модифiкацiй: на вiзку i вантажному автопричепi легкових автомобiлiв, якi обладнанi тягово-зчiпним пристроєм кульового типу i штепсельною розеткою для ввiмкнення електрообладнання.
Технiчну характеристику установок наведено в таблицi.
Конструктивними перевагами установок є можливiсть застосування приводу як двигунiв внутрiшнього згоряння, так i електродвигунiв однофазного струму; широкий дiапазон витрати робочої рiдини; застосування брандспойтiв iз регульованим факелом розпилення та розпилювачiв рiзних типiв i типорозмiрiв.
Установки дезінфекцiйнi УД-100 i УД-100Е складаються з таких деталей: рамки на двох колесах, бака для робочої рiдини, насосного агрегату з двигуном внутрiшнього згоряння (для модифiкацiї УД-100) i з електроприводом (для модифiкацiї УД-100Е), брандспойта для розпилення робочої рiдини, елементiв всмоктувальної i напiрної комунiкацiй.
Установки дезінфекцiйнi УД-320 i УД-320Е складаються з: рамки, змонтованої на автопричепi, бака (одного чи бiльше) для робочої рiдини, насосного агрегату з двигуном внутрiшнього згоряння (для модифiкацiї УД-320) i з електроприводом (для модифiкацiї УД-320Е), брандспойта для розпилення робочої рiдини, барабана для намотування рукава, елементiв всмоктувальної i напiрної комунiкацiй, ящика для спецодягу та взуття.
Установки можуть комплектуватися заправним рукавом. Баки обладнанi пристроєм перемiшування i фiльтром у заливнiй горловинi.
Конструкцiя установок забезпечує легкий доступ до складальних одиниць для налагодження, контролю, технiчного обслуговування та проведення ремонтiв у господарствах в умовах ремонтних майстерень.

I. Сушко,
голова правлiння
ВАТ “Львiвагромашпроект”